Osteopathie in Nederland

De osteopathie in Nederland is goed georganiseerd. Er zijn drie onafhankelijke organen die de belangen van patiënten en osteopaten behartigen:

NVO

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie is opgericht in 1986. Zij behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland. De vereniging onderhoudt het contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en streeft naar een spoedige erkenning van het vak osteopathie in Nederland.

Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

NRO

De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie bewaakt de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Osteopaten die zijn ingeschreven bij de NRO voldoen aan alle kwaliteitseisen wat betreft opleiding, praktijkinrichting, na- en bijscholing. Zij zijn gehouden aan het klacht- en tuchtreglement van de NRO. Deze osteopaten herkent u aan de titel Osteopaat DO-MRO.

Ga naar de website van de Stichting Nederlands Register voor Osteopathie.

CvO

Het College voor Osteopathie ziet toe op de regelgeving van de osteopathie in Nederland en controleert dit aan de hand van de wet. Het is een orgaan dat hoofdzakelijk bestaat uit mensen van buiten de osteopathie.

Ga naar de website van het College voor Osteopathie.

Klacht- en tuchtreglement

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. Wij vinden het prettig om rechtstreeks van u te horen wat er volgens u verbeterd kan worden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie bewaakt de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Als geregistreerd osteopaten DO-MRO vallen wij onder het toezicht van de Klacht- en Tucht Commissie van de NRO.

Secretariaat NRO

Gezelweg 17

3892 XE Zeewolde

zie ook : www.osteopathie-nro.nl Link Klachtrecht