Over Osteopathie Gertsen

Wij zijn ervaren, enthousiaste osteopaten. Met veel liefde voor ons vak werken we elke dag aan de gezondheid en het welbevinden van volwassenen, kinderen en baby’s. Dat doen we al sinds 1994!

Onze praktijk is gevestigd op 3 locaties in Weert; Het Gezondheidshuys, Gezondheidscentrum Bloom en Fysio Lifestyle Weert.
Een bewuste keuze. We vinden het namelijk belangrijk dat we met andere zorgverleners kunnen samenwerken  als dat nodig is. In de verschillende multidisciplinaire gezondheidscentra kunt u onder andere terecht voor (sport)fysiotherapie, verloskunde, ergotherapie, diëtetiek, podotherapie, logopedie en psychologie.

Roland Gertsen

Roland is één van de eerste osteopaten in Limburg. Nadat hij in 1988 als fysiotherapeut afstudeerde aan de Academie voor Fysiotherapie te Heerlen, zocht hij naar manieren om mensen met lichamelijke klachten nog beter te kunnen helpen. Osteopathie bood hem die mogelijkheid. In 1993 sloot Roland de 5-jarige opleiding voor osteopaat af aan The International Academy of Osteopathy te Gent. Daar behaalde hij in 1995 zijn titel DO-MRO.

Dankzij zijn ruime ervaring is Roland een zeer veelzijdig behandelaar. Omdat hij op zoek blijft naar vernieuwing en verdieping op zijn vakgebied volgt hij regelmatig bij – en nascholingen.

Roland is ook bestuurlijk actief. Van 1996 – 2007 heeft hij, eerst als secretaris en later als algemeen bestuurslid van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), bijgedragen aan de organisatiestructuur van de osteopathie in Nederland. Van 2007 – 2017 heeft hij deel uitgemaakt van het College voor Osteopathie, een overkoepelend orgaan voor de osteopathie in Nederland dat toeziet op de regelgeving wat osteopathie betreft.

Roel Weerts

Net als Roland is Roel van oorsprong fysiotherapeut. Hij studeerde in 2000 af aan de Katholieke Universiteit Leuven. Roel zijn interesse in osteopathie is ontstaan doordat hij dit eerst zelf als patiënt heeft mogen ervaren. In 2000 startte hij zijn opleiding bij FICO in Antwerpen, waarna hij in 2007 zijn DO-titel in de osteopathie heeft behaald. Sinds 2018 is hij werkzaam binnen onze praktijk in Weert.

Door het volgen van cursussen blijft Roel zijn horizon verbreden en kan hij zijn patiënten volgens de nieuwste inzichten behandelen.

Kevin Hendrix

Kevin is sinds 2023 werkzaam als osteopaat binnen de praktijk. In 2018 studeerde hij af als fysiotherapeut aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Na het afronden van deze studie bleef hij erg leergierig en heeft hij ook altijd de ambitie gehad om zich verder te ontwikkelen binnen de paramedische zorg. Zodoende is hij in 2019 aan de opleiding Osteopathie aan de International Academy of Osteopathy begonnen en heeft hij in 2023 zijn masterdiploma in de osteopathie behaald.

Kwaliteit en deskundigheid

De osteopaten bij Osteopathie Gertsen hebben allen de titel osteopaat DO-MRO. Ze staan ingeschreven bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Europese Federatie voor Osteopathie (EFO) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Wij houden van ons vak. Daarom willen we dat onze kennis van de osteopathie up-to-date blijft. We volgen daarom jaarlijks verschillende na- en bijscholingen.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie is opgericht in 1986. Zij behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland. De vereniging onderhoudt het contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en streeft naar een spoedige erkenning van het vak osteopathie in Nederland.

Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie bewaakt de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Osteopaten die zijn ingeschreven bij de NRO voldoen aan alle kwaliteitseisen wat betreft opleiding, praktijkinrichting, na- en bijscholing. Zij zijn gehouden aan het klacht- en tuchtreglement van de NRO. Deze osteopaten herkent u aan de titel Osteopaat DO-MRO.

Ga naar de website van de Stichting Nederlands Register voor Osteopathie.

Het College voor Osteopathie ziet toe op de regelgeving van de osteopathie in Nederland en controleert dit aan de hand van de wet. Het is een orgaan dat hoofdzakelijk bestaat uit mensen van buiten de osteopathie.

Ga naar de website van het College voor Osteopathie.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. Wij vinden het prettig om rechtstreeks van u te horen wat er volgens u verbeterd kan worden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie bewaakt de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Als geregistreerd osteopaten DO-MRO vallen wij onder het toezicht van de Klacht- en Tucht Commissie van de NRO.

Secretariaat NRO
Gezelweg 17
3892 XE Zeewolde

Zie ook: Klachtrecht

Onze werkwijze

Osteopathie is een holistische behandelwijze. Dat betekent dat we het lichaam als één geheel zien. We gaan steeds op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Daarom betrekken wij het hele lichaam in ons bewegingsonderzoek.

Eerste onderzoek en behandeling

Luisteren. Dat is het allereerste dat we doen. We willen immers een goed beeld van uw klachten krijgen zodat we u optimaal en veilig kunnen behandelen. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij uw toestemming om medische gegevens op te vragen bij uw arts.

Tijdens het onderzoek proberen we de oorzaak van uw klachten te achterhalen. We testen de beweeglijkheid van alle bewegingssystemen. Zo komen we te weten waar in uw lichaam bewegingsverliezen voorkomen die mogelijk verband houden met het ontstaan van uw klachten. Na afloop nemen we de tijd om de onderzoeksresultaten met u te bespreken. We vertellen u eerlijk of osteopathie iets voor u kan betekenen en we leggen u uit hoe u zelf kunt bijdragen aan het oplossen of voorkomen van de problemen.

Vervolgbehandeling

Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek volgen er een of meer vervolgbehandelingen. Bij elke behandeling informeren we naar het verloop van uw klachten. Tijdens de behandeling herstellen we door zachte handgrepen en technieken de gevonden bewegingsverliezen. Hierdoor verminderen of verdwijnen uw klachten.

Na de behandeling kunt u napijn krijgen. Dat komt omdat uw lichaam zich aan moet passen aan de toegenomen beweeglijkheid. Meestal is de pijn binnen 1 tot 2 dagen verdwenen. Het is verstandig om uw lichaam na de behandeling rust te geven en niet zwaar te belasten. Ga niet tillen en dragen of intensief sporten.

Het aantal behandelingen verschilt per klacht en per patiënt. Meestal merkt u binnen drie behandelingen al een duidelijke verbetering.