Waarom Osteopathie?

Osteopathie is een geneeswijze die verder kijkt dan de symptomen. Osteopathie gaat op zoek naar de dieperliggende oorzaak van uw klachten. Hierdoor kan osteopathie veel betekenen voor mensen met langdurige klachten die geen duidelijke oorzaak hebben.

Heeft u te horen gekregen dat u met uw klacht moet leren leven? Grote kans dat osteopathie u wel kan helpen.

Ook acute klachten, sportletsel bijvoorbeeld, kunnen onderzocht en behandeld worden door de osteopaat.