Veelgestelde vragen

1. Heb ik een verwijzing van een huisarts nodig?

2. Wordt osteopathie door de zorgverzekeraar vergoedt?

3. Wat kost een behandeling voor osteopathie gemiddeld?

4. Is osteopathie een beschermd beroep?

5. Is osteopathie een erkend beroep in Nederland?

6. Welke opleiding(en) heeft een osteopaat?

7. Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie en chiropractie?

8. Kan osteopathie iets betekenen bij een hernia of artrose?

9. Worden baby’s en kleine kinderen ook behandeld door een osteopaat?

10. Mag ik na een behandeling sporten?

 

1. Heb ik een verwijzing van een huisarts nodig?

Een verwijzing van uw arts is niet noodzakelijk. Slechts in een enkel geval is een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Mocht het nodig zijn dan vragen wij uw goedkeuring om informatie in te winnen bij uw huisarts of om uw arts op de hoogte te stellen van de behandelingen en het uiteindelijke resultaat.

Terug naar boven.

2. Wordt osteopathie door de zorgverzekeraar vergoedt?

Osteopathie wordt door bijna alle verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem om misverstanden te voorkomen contact op met uw zorgverzekeraar. Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) staat een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar en per polis; https://www.osteopathie.nl/vergoeding/kosten-en-vergoeding

Terug naar boven.

3. Wat kost een behandeling voor osteopathie gemiddeld?

Gemiddeld genomen kost een behandeling voor osteopathie in Nederland € 91,00 (duur: circa 45 minuten).

Terug naar boven.

4. Is osteopathie een beschermd beroep?

Osteopathie is een beschermd beroep. Osteopaten in Nederland die voldoen aan alle kwaliteitseisen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) herkent u aan de titel DO-MRO. Zij zijn gehouden aan het Klacht- en Tuchtreglement van de NRO.

Terug naar boven.

5. Is osteopathie een erkend beroep in Nederland?

Osteopathie is in Nederland onderdeel van complementaire geneeswijzen. Het is aanvullend aan de reguliere geneeswijzen. Elke bij de NRO als DO-MRO geregistreerde osteopaat is erkend. Zorgverzekeraars vergoeden alleen een erkende osteopaat.

Terug naar boven.

6. Welke opleiding(en) heeft een osteopaat?

Een Nederlandse osteopaat heeft na zijn vooropleiding tot fysiotherapeut of arts een 6-jarige opleiding aan een door de Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) erkend instituut gevolgd.

Voor het behalen van zijn DO-MRO titel dient de osteopaat nog een praktijkexamen af te leggen als ook een thesis te verdedigen voor een internationale jury. Pas dan is het voor hem mogelijk geregistreerd te worden door de NRO.

Door zijn lange en gedegen opleiding bezit de osteopaat een uitgebreide kennis van de bouw en de werking van het menselijk lichaam.

Terug naar boven.

7. Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie en chiropractie?

Manuele therapie en chiropractie stellen het bewegingsapparaat centraal. Zij onderzoeken de wervelkolom en corrigeren de positie, dan wel de beweeglijkheid van de wervels en proberen op die manier invloed te hebben op de zenuw die daar ontspringt en alles wat erbij hoort; spier, bot, orgaan etc.

Een osteopaat kijkt niet alleen naar het bewegingsapparaat, maar ook naar het orgaanstelsel en het zenuwstelsel zelf. Een osteopaat denkt en werkt holistisch; hij gaat op zoek naar de oorzaak van uw klacht. Een osteopaat werkt alleen met zijn handen.

Terug naar boven.

8. Kan osteopathie iets betekenen bij een hernia of artrose?

In het geval van een hernia of slijtage zijn er veranderingen van structurele aard. Het gaat hier om veranderingen die onomkeerbaar zijn.

Toch kan osteopathie veel voor u betekenen. Door er voor te zorgen dat de omgevende structuren zoals spieren, gewrichten, kapsels en banden zo optimaal mogelijk bewegen wordt het niveau van de hernia of de slijtage zo min mogelijk belast. Hierdoor verminderen of verdwijnen uw klachten.

Terug naar boven.

9. Worden baby’s en kleine kinderen ook behandeld door een osteopaat?

Zelfs baby’s van enkele dagen oud kunnen door een osteopaat worden behandeld omdat de gebruikte handgrepen zeer zacht zijn.

Tijdens de geboorte kan er een probleem ontstaan bij kinderen. Een te nauw geboortekanaal, een stug bewegend bekken van de moeder of bij de geboorte gebruikte hulpmiddelen kunnen de beweeglijkheid van het schedeltje veranderen. Ook voor en na de geboorte kunnen er dingen gebeuren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Op den duur kan dit mogelijk leiden tot problemen als: oorontstekingen, long- en darmproblemen, motorische achterstand en later tot leer- en gedragsproblemen.

In Amerika is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat kinderen die regelmatig behandeling aan hun schedel ondergaan betere prestaties leveren op school, wat betreft het leren én het gedrag.

Terug naar boven.

10. Mag ik na een behandeling sporten?

Het is het beste om de dag van de behandeling enige rust in acht te nemen.

Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Een behandeling leidt tot verhoogde spierspanning in de regio’s die samenhangen met de behandelde structuren. Een te zware inspanning kan ervoor zorgen dat de door de behandeling verbeterde beweeglijkheid verloren gaat.

In de meeste gevallen kunt u uw lichaam de volgende dag weer belasten zoals ervoor. Zo niet, dan zal de osteopaat dit aangeven.

Terug naar boven.