Wat is osteopathie?

Osteopathie is een erkende, medische behandeling die het zelfhelend vermogen van het lichaam activeert en herstelt.

Een gezond lichaam verhelpt zelf verstoringen van het evenwicht. Bent u echter ziek, heeft u een operatie ondergaan, een ongeluk gehad, wordt u een jaartje ouder of heeft u stress of verkeerde voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam hulp nodig om het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Het lichaam in evenwicht

Een gezond lichaam verhelpt zelf verstoringen van het evenwicht. Bent u echter ziek, heeft u een operatie ondergaan, een ongeluk gehad, wordt u een jaartje ouder of heeft u stress of verkeerde voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam hulp nodig om het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Bewegingsverlies als oorzaak
De osteopaat ziet bewegingsverlies van het bewegingsapparaat, de wervelkolom, de schedel en organen als oorzaak van uw klachten. Hij onderzoekt daarom de bewegingsmogelijkheden van alle weefsels in het lichaam en zoekt naar relaties met uw klacht. Zijn uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie en pathologie helpt hem hierbij.

Het lichaam als geheel
Omdat de osteopaat uw lichaam als één geheel ziet, kijkt hij verder dan de klacht. Hij gaat op zoek naar de oorzaak. Die kan dus in een ander deel van uw lichaam liggen dan de plek waar u hinder van heeft.

Geen apparaten of medicijnen
De osteopaat werkt alleen met zijn handen. Apparaten en medicijnen gebruikt hij niet. Hij heft de gevonden bewegingsbeperkingen op, of verbetert ze met behulp van handgrepen. Hierdoor stimuleert de osteopaat het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Veelgestelde vragen

Vind je niet het antwoord op je vraag? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Een verwijzing van uw arts is niet noodzakelijk. Slechts in een enkel geval is een verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Mocht het nodig zijn dan vragen wij uw goedkeuring om informatie in te winnen bij uw huisarts of om uw arts op de hoogte te stellen van de behandelingen en het uiteindelijke resultaat.

Osteopathie wordt door bijna alle verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem om misverstanden te voorkomen contact op met uw zorgverzekeraar. Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) staat een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar en per polis; https://www.osteopathie.nl/vergoeding/kosten-en-vergoeding

Osteopathie is een beschermd beroep. Osteopaten in Nederland die voldoen aan alle kwaliteitseisen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) herkent u aan de titel DO-MRO. Zij zijn gehouden aan het Klacht- en Tuchtreglement van de NRO.

Osteopathie is in Nederland onderdeel van complementaire geneeswijzen. Het is aanvullend aan de reguliere geneeswijzen. Elke bij de NRO als DO-MRO geregistreerde osteopaat is erkend. Zorgverzekeraars vergoeden alleen een erkende osteopaat.

Een Nederlandse osteopaat heeft na zijn vooropleiding tot fysiotherapeut of arts een 6-jarige opleiding aan een door de Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) erkend instituut gevolgd.

Voor het behalen van zijn DO-MRO titel dient de osteopaat nog een praktijkexamen af te leggen als ook een thesis te verdedigen voor een internationale jury. Pas dan is het voor hem mogelijk geregistreerd te worden door de NRO.

Door zijn lange en gedegen opleiding bezit de osteopaat een uitgebreide kennis van de bouw en de werking van het menselijk lichaam.

Manuele therapie en chiropractie stellen het bewegingsapparaat centraal. Zij onderzoeken de wervelkolom en corrigeren de positie, dan wel de beweeglijkheid van de wervels en proberen op die manier invloed te hebben op de zenuw die daar ontspringt en alles wat erbij hoort; spier, bot, orgaan etc.

Een osteopaat kijkt niet alleen naar het bewegingsapparaat, maar ook naar het orgaanstelsel en het zenuwstelsel zelf. Een osteopaat denkt en werkt holistisch; hij gaat op zoek naar de oorzaak van uw klacht. Een osteopaat werkt alleen met zijn handen.

In het geval van een hernia of slijtage zijn er veranderingen van structurele aard. Het gaat hier om veranderingen die onomkeerbaar zijn.

Toch kan osteopathie veel voor u betekenen. Door er voor te zorgen dat de omgevende structuren zoals spieren, gewrichten, kapsels en banden zo optimaal mogelijk bewegen wordt het niveau van de hernia of de slijtage zo min mogelijk belast. Hierdoor verminderen of verdwijnen uw klachten.

Zelfs baby’s van enkele dagen oud kunnen door een osteopaat worden behandeld omdat de gebruikte handgrepen zeer zacht zijn.

Tijdens de geboorte kan er een probleem ontstaan bij kinderen. Een te nauw geboortekanaal, een stug bewegend bekken van de moeder of bij de geboorte gebruikte hulpmiddelen kunnen de beweeglijkheid van het schedeltje veranderen. Ook voor en na de geboorte kunnen er dingen gebeuren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Op den duur kan dit mogelijk leiden tot problemen als: oorontstekingen, long- en darmproblemen, motorische achterstand en later tot leer- en gedragsproblemen.

In Amerika is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat kinderen die regelmatig behandeling aan hun schedel ondergaan betere prestaties leveren op school, wat betreft het leren én het gedrag.

Het is het beste om de dag van de behandeling enige rust in acht te nemen.

Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Een behandeling leidt tot verhoogde spierspanning in de regio’s die samenhangen met de behandelde structuren. Een te zware inspanning kan ervoor zorgen dat de door de behandeling verbeterde beweeglijkheid verloren gaat.

In de meeste gevallen kunt u uw lichaam de volgende dag weer belasten zoals ervoor. Zo niet, dan zal de osteopaat dit aangeven.