Praktijken voor osteopathie moeten per direct sluiten

De overheid heeft op 14-12 jl. nieuwe corona-maatregelen afgekondigd.
Eén van de maatregelen is dat contactberoepen per direct niet meer zijn toegestaan tot en met 19-01-2021.
Voor (para)medische contactberoepen zoals fysiotherapie maakt de overheid weliswaar een uitzondering,
niet voor alternatieve zorg zoals osteopathie.

Helaas kunnen wij op dit moment niet de zorg bieden die u nodig heeft.
Hopelijk is dit spoedig weer mogelijk.

Natuurlijk blijven we per mail en telefonisch bereikbaar voor evt. vragen en/of adviezen!